background

Nuoria on kuunneltava

Suomen nuorista puhutaan nyt paljon. Useissa puheissa he ovat pumpulissa kasvaneita, digitaalisten laitteiden turruttamia, päämäärättömiä ja hemmoteltuja. Näin sanovat ihmiset jotka ilmiselvästi eivät ymmärrä mitä on kasvaa Suomessa vuonna 2019.

Nuoret tuntuvat olevan poliittisen keskustelun väliinputoajia: he ovat joko yhteiskunnan rappion ilmentymä tai sitten heidät unohdetaan keskustelusta. Koulutusleikkaukset ovat osuneet heihin ankarasti. Nuoret kantavat kovaa taakkaa – ei vaadi kovin monimutkaista laskutoimitusta todeta ankarasti yläpainoisen ikäpyramidin olevan iso uhka alati pieneneville ikäluokille. Suurille ikäluokille elämän ratkaisut olivat selkeämpiä: mentiin töihin, pankista otettiin talolaina ja hankittiin lapset. Ei se toki ollut näin yksinkertaista ennenkään, mutta maailmamme on koko ajan ankarampi: pätkätyöt, pelko maamme ja planeettamme tulevaisuudesta, kovat suoriutumispaineet ja laajamittainen henkinen pahoinvointi ovat kaikki aitoja tekijöitä.

SYRJÄYTYMINEN ON SUOMEN SUURIN UHKA

Suomi on lähestulkoon kastiyhteiskunta, mitä ikäluokkiin tulee. Varsinkin 14-18 -vuotiaat ovat erikoinen ryhmä jolta toisaalta odotetaan paljon, mutta joille ei anneta osallistumismahdollisuutta elinympäristöönsä. Etenkin suomalaiset pojat kärsivät: varsinkin ammattikoulutuksen leikkaukset näyttäytyvät alati suurempina syrjäytymislukuina, ja lopputulemana maassamme on kasvava joukko nuoria miehiä jotka vieraantuvat yhteisöstään. Tilannetta hyödyntävät poliittiset liikkeet jotka keskittyvät ulkopuolisten syntipukkien etsimiseen, eivät ratkaisujen etsimiseen.

ÄÄNESTYSIKÄRAJA 16 IKÄVUOTEEN

Nuorilla pitäisi olla oikeus vaikuttaa yhteiskuntaan. 16-17 -vuotiailla on paljon lakiin perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka rinnastuvat äänioikeuteen. Jos nuori maksaa työstään veroa, tulisi hänen pystyä äänestämään mihin verot käytetään. Kirkko näytti jo mallia alentaessaan ikärajaa, ja Euroopan tasolla esimerkiksi Saksa ja Itävalta ovat jo toimineet suunnannäyttäjänä.

Lue lisää Allianssin 16 syytä laskea äänestysikäraja -dokumentista:
https://issuu.com/allianssiry/docs/16syyta

MAKSUTON TOISEN ASTEEN KOULUTUS

Suomalaisista nuorista peräti 15 prosenttia ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä. Suomi eriarvoistuu kovaa tahtia, ja osana tätä kehitystä peruskoulun jälkeinen koulutus alkaa livetä osan kansalaistemme käsistä. Alati pienenevään nuorisoomme pitää panostaa, heitä ei pidä ajaa tiukemmalle.

"Seuraavan eduskunnan tärkeänä tehtävänä on varmistaa, että jokaisella nuorella on taustastaan riippumatta mahdollisuus toisen asteen koulutukseen"
-Suomen Lukiolaisten Liitto

#ainoastaanyhdessä #lukiolaiset #ammattikoulu #amis #vihreät#toinenaste #allianssi #koulutus

Suomen Lukiolaisten Liiton Kehityksen Kelkka -sivusto:
Lue lisää: www.lukio.fi/kehityksenkelkka

 

Lisää 

Pidetään kiinni Suomen yrityksistä ja luonnonvaroista
Lue lisää

Tehdään tämä yhdessä!

Lähde mukaan tukijoukkoihini.